Forsvarsakademiet logo
Censorsekretariatet for Forsvarsakademiets uddannelse
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - +45 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

EFTERBESKIKKELSE

Forsvarsakademiets Censorkorps søger censorer til Den Militære Diplomuddannelse for beskikkelsesperioden fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2023.

En censor skal have:

1) en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,

2) indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,

3) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag, og

4) aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på Forsvarsakademiets hjemmeside: https://www.fak.dk/da/uddannelse/studieadministration/ressourcer/

Der kan søges i perioden 21. juni 2022 til og med 30. september 2022.


Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til

at kontakte Ulla Arreborg i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5161

eller pr. mail: censor-it@ucsyd.dk

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999