Censorsekretariatet for Forsvarsakademiets uddannelser
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - +45 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/22

Forvaltningsloven

Indeholder bl.a. regler om inhabilitet

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433

Karakterbekendtgørelsen

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/114